Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Farsang

Farsang

 

Háromkirályok napja a karácsonyi ünnepkör zárónapja. Ekkor kezdõdik a farsangi idõszak. Farsang idején az ember azon kívánsága teljesül, hogy más alakba bújhat. Ez az idõszak a régitõl való megszabadulás ideje is, amellyel felkészülünk az új fogadására.

 

A felnõtteknek azon igényét, hogy egy évben egyszer idegen bõrbe bújjanak, hogy egy egészen más személlyel azonosuljanak, a még nem iskolás gyermek naponta kielégíti a játékaiban. (A felnõtt tudja, õ kicsoda, így belebújhat más bõrébe; tudja, hogy a belsõ sárkányt le kell gyõznie…- az évkörben szemben a Mihály-féle sárkány van…)

 

Ha mégis tartunk farsangot, akkor adjunk értelmes formát annak, ami ebben az idõben a gyerekek környezetében él. A farsang idõszaka egy könnyedebb, felszabadultabb ünnepkört jelent az év ritmusában. Ezt az ünnepet minden évben más - más téma köré építve tesszük emlékezetessé és élménnyé a gyerekek számára.

 

Mégis a farsangnak oly nehezen indulunk neki… Megmaradt ez az ünnep, de miért is maradhatott meg nekünk? Mit keres a Waldorf-iskolában, ahol többé-kevésbé a keresztény ünnepkörhöz kapcsolódnak az ünnepek? Mit keres ebben a farsang? ... Téltemetés? … Kell a két komoly ünnep (Karácsony és Húsvét) között valami kilégzés? ... Van azért itt valami más is: Rómában a Saturnáliák alatt néhány napra megszûnt a római társadalom rabszolgatartó jellege – farsangot akkor tudunk igazán ünnepelni, amikor megszûnik az emberek közti szociális különbség…(Mint az évkörben szemben álló Mihály-ünnep, a farsang is „nehéz” ünnep, ennek is olyan valami a szellemi tartalma, amit majd a jövõben tudunk megvalósítani…)

A Waldorf iskolában a farsang mindig egy adott téma köré szervezõdik. Lehet ez a víz, az erdõ vagy akár a cirkusz. A gyermekek a témakörnek megfelelelõ jelmezeket, ruhákat öltenek fel, s különbözõ mókás próbákat kell kiállniuk, így teljesítve az adott témához kötõdõ mese vagy történet próbáit, hogy a végén elnyerjék méltó jutalmukat. Felszabadultság, vidámság, jókedv jellemzi a vegyesen összeválogatott csapatok útját, ahogy egyik állomásról a másikra mennek és ott megpróbálnak megfelelni a vidám kihívásoknak. Mindez szülõk nélkül zajlik, akik a körítés, a feltételek megteremtéséért felelnek, enni- és innivalóról gondoskodnak iletve berendezik az álomásokat és a fõ színpadképet.

Eseménynaptár