Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Háromkirályok - Vízkereszt idõszak

Háromkirályok - Vízkereszt idõszak

 

A téli szünetrõl visszaérkezvén a bibliai történetet egy más aspektusból érzékeltetjük a kisgyerekekkel. A három királyok oldaláról közelítünk, mivel a három király más minõséget jelenít meg a gyerekek számára. Ez a minõség az égi bölcsességet, a jövõbe látás tudományát jelenti. Ezt a gyerekekkel a ritmikus körjátékon belül a három királyok játékkal érzékeltetjük. Így élhetik át a gyerekek a születés két pólusát.


Az ünnepkör másik részében a vízkereszt, vagyis a megkeresztelkedés, a szent lélek magába fogadását is érzékeltetjük. Ez, mint reménysugár, a belsõ világ felszabadulása, egy új lehetõség jelenik meg. Ezt a csillagok idõszakaként ismerjük meg. A csillag az Isten fiának szellemi jelenléte, amely a Gyermekre világított, ezért ennek az ünnepnek a motívuma a csillag, ami a napi tevékenységekben is megjelenik. Ilyenkor színes selyempapírból csillagokat hajtogatunk, melyeket az ablakokon elhelyezve ezt az érzést kívánjuk megjeleníteni, érzékeltetni.

Vízkereszt január 6-án kezdõdik, s négy hétig tart. Január hatodikát Háromkirályok napjának is nevezik. Két jelentõs esemény történt e napon. Ekkor hozott a három király, Gáspár, Menyhért és Boldizsár a csillag által vezetve ajándékot az újszülött Jézusnak.

 30 évvel késõbb Keresztelõ Szent János január 6-án keresztelte meg a Jordán folyóban a názáreti Jézust. Tanúja volt, hogyan született meg Krisztus a názáreti Jézusban, s hallotta, ahogy egy túlvilági hang így szólt: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” Ekkor kezdõdött Isten fiának földi három éve.

 

A kisebb gyerekek nagy áhítattal közelítik meg a betlehemi jászolt, így a Vízkereszt idõszakban egy ideig még maradhat a megszokott helyen, de változtatásokkal. Mária karján a Kisdeddel királyi trónon ülhet akár, fejét glória övezi, vagy koronát kaphat.

Megérkezik napról napra közeledve a három napkeleti bölcs, elsõ Menyhért király, vörös palástban, szürke szakállal, s aranyat hoz ajándékba. Boldizsár királynak, aki a legöregebb, kék a palástja, ajándéka tömjén. Gáspár király a szerecsen király. Zöld palástot visel, s mirhát hoz magával.

Amikor lehullik a hó, a földet fehér lepel takarja, világos, hogy a Fagykirály uralma elkezdõdött. A fagy tisztává teszi a levegõt, hópihék hullnak, mint apró kristálycsillagok.

Eseménynaptár