Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Jelentkezés

A GYERMEK FELVÉTELE

 

  Az Óvoda minél elõbb kapcsolatba kíván kerülni az óvodába jelentkezõ családokkal.

A Waldorf Pedagógia és az óvodai élet megismerése érdekében a felveendõ gyermekek és szüleik – a gyermek 2 éves korától – részt vehetnek heti rendszerességgel úgynevezett Baba-mama Délutánokon, a hozzájuk kötõdõ Szülõi Esteken és pedagógiai elõadásokon. Ezeken a mind szélesebb körben meghirdetett, nyílt alkalmakon az érdeklõdõk bepillantást nyerhetnek a Waldorf Óvodapedagógia szellemi hátterébe és a mindennapok gyakorlatába, mely segítségükre van a megalapozott óvoda-választásban.

  Felvételre jelentkezni legkésõbb minden év március 15.-éig lehet, az Óvoda által adott jelentkezési lap kitöltésével és leadásával. Az esetleges év közbeni jelentkezések a felvételi folyamat rendje szerint zajlanak és legkésõbb 4 hét alatt zárulnak.

  A leadott jelentkezési lapok alapján az Óvónõi Kollégium mérlegeli a következõ évi csoportbeosztás lehetõségeit; összeállítja a felvételi beszélgetések sorendjét; valamint - a szülõkkel való egyeztetések alapján – azok idõrendjét.

 A felvételi beszélgetésre mindkét szülõt, a gyermeket - esetleg testvéreket – várjuk. Az Óvoda részérõl esetenként két óvónõ vesz részt; a fogadóként szóba jövõ csoportokból.

A beszélgetés elõtt az óvónõk a jelentkezési lap alapján tájékozódnak a gyermek életének eddigi alakulásáról; fejlõdésérõl; Baba-mamás részvétel esetén az ottani jelenlétérõl.

  A felvételi beszélgetés - mind a felnõttek, mind a gyermek számára – az elsõ lépcsõfok lehet egymás mélyebb megismerésére; az együttmûködés kezdeti lépéseinek megtételére; az egyetértés megalapozására; avagy a kapott tisztább kép alapján – a szülõk részérõl - a jelentkezés visszavonására.

  A felvételi beszélgetés ideje alatt az óvónõk tájékozódnak a gyermek óvodaérettségérõl,a meglévõ csoportokba illeszkedésének lehetõségeirõl ( életkori-, pedagógiai-, nemi-,temperamentumbeli stb. illeszkedés ill. összetétel alapján) valamint a szülõk ismereteirõl és várakozásairól óvodánk nevelési alapelveivel; mûködési rendjével kapcsolatosan. Az óvónõk a szülõk minden felmerülõ kérdésére válaszolnak.

Sikeres felvételi beszélgetés után a szülõk közös beszélgetésen vesznek részt Intézményi Konferencia, Gazdasági Konferencia és Szülõk Tanácsa  tagokkal, ahol pontos képet nyerhetnek az intézmény szervezeti és gazdasági felépítésérõl. A felvett gyermekeket az óvoda nyilvántartásba veszi.

Óvoda jelentkezesi lap letöltése

 

 

Eseménynaptár