Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A Waldorf Gimnáziumról

A Waldorf iskolákban a gimnázium nem külön oktatási intézményként, hanem a 12+1 évfolyamos egységes iskola részeként mûködik, mely mind a más általános iskolákból, mind a waldorf általános iskolából érkezõk számára nyitott. 

   Az oktatás az államilag elismert Waldorf Kerettanterv szerint történik, ahol a közismereti tárgyak oktatásával összefonódik a mûvészeti-kézmûves-gyakorlati képzés.
   A 12. osztályos Waldorf iskola a Waldorf zárómunkával ér véget, melyben a diákok egy szabadon választott témát dolgoznak fel vizsgamunka formájában, melyet majd nagy nyilvánosság elõtt, mûvészi tevékenységgel alátámasztva be is mutatnak.
  A 12. év után következik plusz egy év, melyben a fiatalok az iskola keretein belül felkészülnek a felvételire és az állami érettségire, megtanulják a vizsgatechnikákat és szert tesznek egyfajta vizsgarutinra. Minderrõl egy a Váci Waldorf iskolában végzett diáklány így nyilatkozott:

„… És akkor a tizenharmadik, egy kicsit átvezetés az egyetemre, és a további felsõoktatási intézmények rendszerébe. A tizenharmadik év arról szól, hogy az ember azokat a tantárgyakat tanulja, amibõl érettségizni fog. Nem kötelezõ bejárni az órákra. Az órákat leadják a tanárok, de senki nem követeli meg, hogy a diák részt vegyen rajta. Viszont van három vizsga az év folyamán, amit le kell tenni. És ennek a három vizsgának az átlaga kettes fölött kell, hogy legyen. Mert ha ez nincs meg, akkor a diák nem érettségizhet az iskolában. Tehát azért meg van az ösztönzés, ilyen szempontból, hogy az ember tanuljon. És akkor utána jön az érettségi, ami nekem például meglepetés volt. Olyan szempontból, hogy hihetetlen könnyû. Hogy amikor az ember már megcsinált három olyan vizsgát, ami talán kicsit nehezebb is, mint az érettségi. És odaáll, és attól félt, egész kis korától, hogy úr Isten, érettségizni fogok. Nagyon nagy rutint adott ez a tizenharmadik év. Hogy, hogy is mûködik ez a vizsga, hogy kiáll az ember egy tanár elé, több tanár elé, és próbálja megfogalmazni a gondolatait. És a tudását átadni.”

Kossuth Rádió, Vendég a háznál címû adása 2006. augusztus 24.

Gimnáziumunk felmenõ rendszerben épül ki, így az idei 2009/2010-es tanévben fejezi be az iskolát az elsõ gimnáziumi osztály, akik jövõre tesznek érettségi vizsgát.
  Az országban eddig 7 iskolában érettségiztek már Waldorfos diákok.
  Felvételi és érettségi eredményeikrõl Tükrössy Szilárd készített egy elemzést, mely a 2008-ban érettségizetteket követi nyomon, s melybõl álljon itt egy részlet:

„... 7 Waldorf iskolából összesen 95-en tettek rendes érettségi vizsgát; gyakorlatilag õket számolhatjuk „a” tizenharmadikosoknak. 95 fõbõl 85 diák (89,47%) adta be jelentkezését valamilyen intézménybe, továbbtanulás céljából. Közülük 6 tanulót nem vettek fel vagy valami miatt nem sikerült bejutnia sehova, 3 fõ kihagyott egy évet és nyelvtanulás céljából külföldre ment (nem felsõfokú intézménybe), 1 fõrõl pedig nincsen információ. A 85 fõbõl, aki tehát beadta jelentkezését valahova, 6 tanulót nem vettek fel (7,05%), 64 diák (75,29%) nyert felvételt a felsõoktatásba (zömében egyetemre, és közülük 1 fõ külföldön kezdte meg felsõfokú tanulmányait), 14 diák (16,47%) pedig egyéb helyre nyert felvételt, pl. magániskolákba, akadémiákra, szakmunkásképzõkbe, vagy OKJ-s tanfolyamot kezdett meg.
  Tekintsük most át – a teljesség igénye nélkül – milyen iskolákba, milyen szakokra kerültek be az ifjak:
  Miskolci Egyetem, ELTE, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Budapesti Mûszaki Egyetem, Váci Tanítóképzõ Fõiskola, Gyõri Mûszaki Egyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskola, Budapesti Gazdasági Fõiskola, Corvinus Egyetem, SOTE Testnevelési és Sporttudományi kar, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Zsigmond Király Fõiskola, Buddhista Fõiskola, Kodolányi János Fõiskola, stb…”

„A Waldorf-iskolák igazi örömet visznek a tanulásba.
Az alkotókészséget, a problémamegoldást és az egyéni gondolkodást részesítik elõnyben.”


Eseménynaptár