Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Történetünk

 
A kezdetek
 

„Szivárvány havasán
Felnõtt rozmaringszál
Nem szereti helyét
El akar bujdosni.

Ki kell onnan venni,
S új helyre kell tenni.
Új helyre,kõkertbe,
Szemem elejébe.

Áldott ez az apa,
Ki kertecskét kertel,
Áldott ez az anya,
Ki virágot mûvel

Másnak, nem magának,
Más ember fiának,
Gyönyörûségére
Maga magzatjának.”

1997 februárjában ezzel a dallammal kezdõdött a Szombathelyi Waldorf Társas Kör alakuló ülése, ahol 33-an köteleztük el magunkat a célnak: gyermekeink számára Waldorf szellemiség jegyében mûködõ óvodát alakítsunk.

 
 
 
Az elsõdlegesen meghatározott célt 1998 tavaszán értük el, amikor is beindítottuk, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttesen finanszírozott Waldorf óvodát, mely a Benczúr utcai óvodában kapott helyet.
 
   Az épületen egyesületünk jelentõs beruházásokat hajtott végre: átalakítottuk a tetõteret, illetve megépítettük a bástyaszerû toronyfeljárót. Ezen építmény, valamint a fenti versike alapján kapta óvodánk a SZIVÁRVÁNYVÁR nevet.

 A gyermekek növekedésével és a Waldorf-pedagógia szellemiségének egyre alaposabb megismerésével párhuzamosan erõsödött meg a Társas Kör azon szándéka, hogy iskolát alapítson. 2000 õszén nyitotta meg kapuit Vas megye elsõ alternatív – közoktatást ellátó – iskolá­ja, a Szombathelyi Waldorf Általános Iskola, a megye gyermekei és családjai számára: egy elsõ, egy második és egy harmadik osztállyal.

 
Óvoda

1998-ban beindult Waldorf csoportunk állandó túljelentkezés mellett dolgozott a Szivárványvárban. A növekvõ szülõi igényekre válaszul, 2003 szeptemberétõl beindítottuk Szombathely második Waldorf óvodai csoportját is, mely önállóan, az egyesület fenntartásában, a Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola részeként kezdte meg mûködését a MÁV-tól bérelt Széll Kálmán utcai ingatlanban. Következõ évben, 2004-ben, a még mindig növekvõ létszámnak köszönhetõen még egy újabb óvodai csoport indult ez utóbbi helyszínen: így immáron két különbözõ épületben, összesen három óvodai csoportot mûködtetett közösségünk.
   Hét, közösen eltöltött év után a Benczúr Óvoda nem biztosított tovább lehetõséget Waldorf-óvodai csoportunknak, így 2005 õszétõl ez a csoport is beköltözött a Széll Kálmán utcai ingatlanba.
   Az évrõl-évre változó körülmények, a mindig újabb és újabb problémák – a MÁV Rt. saját döntése értelmében nem oktatási intézmény jellegével értékesíteni szerette volna a korábban saját célra használt óvodaépületet, hosszú távon az épület nem volt alkalmas a Waldorf óvodai módszerek következetes fenntartására, illetve elegendõ hely sem volt egyre bõvülõ létszámú óvodai csoportjainknak ­­- lezárására egyetlen megoldást láttunk: saját ingatlant vásárolni.
  
Szombathely tradicionális kertvárosi részében, a Középhegyi úton sikerült vásárolnunk telket, majd 2006 júniusában elindítottuk a Waldorf óvoda építését.
   

Pályázatokból, adományokból 2006 év végére el is készült a Waldorf pedagógia igényeinek megfelelõ, új, igényes óvoda, amely 2007. õszén nyitotta meg kapuit a térség kisgyermekei elõtt, ahol azóta is folyamatosan, 3 csoportban fogadjuk az óvodáskorú kisgyermekeket.
 
 
 
Iskola (általános iskola és gimnázium)

A 3 osztályos Waldorf Általános Iskola egy erõsen leromlott állagú épületben, az egykori Sorok úti bölcsõde épületében kapott helyet, melyet a Waldorf Társas Kör Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott 20 éves használatra. Egyesületünk az ingatlant az iskolakezdésre felújította, valamint biztosította az induló osztályok befogadására alkalmas termeket és azok felszerelését.
   A Szombathelyi Waldorf Társas Kör, mely újabb célként egy 12+1 évfolyamos, általános iskolát és gimnáziumot is magába foglaló, Waldorf intézmény kialakítását fogalmazta meg, évrõl-évre újabb felújításokat, átépítéseket hajtott végre az iskola épületén, hogy a felmenõ rendszernek köszönhetõen újabb és újabb osztályokkal bõvülõ intézmény igényeit is kielégítse.
   2002-ben sor került a homlokzat-felújítására, melyet a Társas Kör saját forrásából, valamint Szombathely Városfejlesztési Bizottságának kiegészítõ támogatásával valósított meg, majd 2003-ban elkészült az iskola tetõterének elsõ üteme, jelentõsen hozzájárulva a Sorok utca városképi rehabilitációjához is.
  2006-ban az Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA pályázat keretében egy közel 80 millió Ft-os beruházást hajtottunk végre az épületen, melynek keretében további foglalkoztatók, mûhelyek kerültek kialakításra. Szintén ekkor épült fel konferenciák megrendezésére alkalmas elõadótermünk is.
   Szintén a 2006-os év folyamán a Szombathelyi Önkormányzattal sikerült olyan megállapodást kötnünk, mely szerint 8.000.000 Ft-ért az egyesület a Sorok úti ingatlant megvásárolhatta, így most már az iskola az egyesület tulajdonában van.
   A 2006-os esztendõ más szempontból is jelentõs mérföldkõ számunkra, hiszen ebben az évben indítottuk el a 9. osztályt, azaz elsõ gimnáziumi évfolyamunkat.
   A 2009/2010. tanévben legidõsebb diákjaink megkezdték utolsó, 12. iskolai évüket, mely egyben egy hosszú út utolsó elõtti állomása, melynek végén, az érettségi letétele után elmondhattuk, hogy kiépítettük Szombathely és a megye elsõ, alternatív oktatási intézményrendszerét, mely a diákokat az óvodától 19 éves korukig kíséri.

 

Eseménynaptár