Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Étkezési és művészeti térítési díj

Minden tanév megkezdése előtt a szülőknek adategyeztetésen kell részt venniük a gyermekek adott tanévre vonatkozó adatainak (pl. személyes adatok, étkezési-, napközi igény stb) aktualizálása céljából. 

A tanévet megelőző adategyeztetés, vagy beiratkozás alkalmával a szülő nyilatkozatot tesz, hogy a művészetoktatást gyermeke számára hol kívánja igénybe venni, majd a térítési díj összegéről a gazdasági felelős tájékoztatja. 
 
A művészetoktatás térítési díját a Köznevelés törvény által megjelölt határon belül határozzuk meg, az éves költségvetést figyelembe véve, arányosan a művészeti órák számával. A térítési díjat készpénzben az irodában, vagy átutalással az intézmény bankszámlájára kell befizetni a tanév végéig.
 
Étkeztetés módja, étkezési térítési díj megállapítása:
 
A tanulót a következő kedvezmények illetik meg: 

100%-os kedvezmény: - óvodában és 1-8. évfolyamon, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, 

50%-os kedvezmény: - ha a családban 3 vagy több eltartott gyermek él - tartós betegség esetén. 
A fenti kedvezményeket igazolással alá kell támasztani, amelyet beiratkozáskor, illetve minden tanévet megelőző adategyeztetés alkalmával kell benyújtani az intézménytitkárnak. 
Az iskolai étkeztetés független a napközis, ill. tanulószobai foglalkozásoktól. 

Az étkezés ideje: 
tízórai: az első szünetben 10:00-kor 
ebéd: 12.10-től 14.30-ig 
 
Az étkezési térítési díjakat minden hónap meghatározott napjáig előre kell személyesen az intézmény gazdasági ügyintézőjénél, vagy átutalással az erre a célra rendszeresített intézmény bankszámlájára befizetni. Hiányzás esetén az étkezés lemondható telefonon vagy személyesen az intézmény titkárságán legkésőbb az étkezés előtti napon 08.30 óráig. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat - időben történt bejelentés esetén - túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy visszafizeti. Betegség esetén az ételt éthordóban el lehet vinni.

 

Eseménynaptár