Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

7. osztályÉletkori sajátosságok


A A gyermekek szellemi-lelki fejlõdésük oly szakaszába érkeznek, mely leginkább a reneszánsz korát ébreszti bennünk. Keresés, lázadás egyfajta megújító szándék, külsõ-belsõ tüzekkel. A kamaszkor kezdetén vagyunk. Az egyénben ébredõ fizikai és lelki erõk egyszerre nyilvánulnak meg kifelé, világba forduló kíváncsisággal és vágyakozással, másfelõl befelé dolgozó, forró tûzerõként, dinamikus lélekállapotokat elõidézõ jelenségként. Nyugtalanság, érteni akarás, minden tekintély kimozdul körülöttük, saját gondolati erejükkel akarják látni a világ törvényeit. Az elfogadás csakis saját átélésbõl, megértésbõl fakadhat. Önállóság utáni vágy, mely mellé a bizonytalanság is társul. Már nem lehet dolgokba belevinni õket anélkül, hogy felmerült kérdéseikre racionális magyarázatot, indoklást ne kapnának. Érteni akarnak. A tudásvágy növekszik. A független gondolkodás, az igazság keresése létkérdés. Ez a figyelem nem csupán a világ felé, de egymás felé is irányul. A fiúknál és a lányoknál igencsak eltérõ formában jelentkeznek ezek a folyamatok.
  
A nevetés, nevettetés, a vidámság éltetõ erõ tud lenni a mindennapokban.
   Igen nagy erõvel tudnak hatni azok a témák, képek, melyek az elszakadással rokon gondolatokat hordoznak.

Történelem
A történelembõl a felfedezések kora. Az ismeretlen felé való vágy, új területek mesés gazdagságot kínáló vidékei iránti lelkesültség, mely tartalmas és hasznos, örömteli megérkezéssel párosul. A történelem ívébe természetesen valamennyi a középkor másodikIrodalom, nyelv
Az irodalomban a különféle verses mûfajok változatos megismertetése és megélése az alkotás útján, szintén felér egy-egy ismeretlen táj kalandjával az elégiák, epigrammák, ódák, szonettek, dalok világában. Shakespeare kora és munkái pedig szórakoztató háttérrel egészítik ki az irodalmi munkát. Természetesen az év végén bemutatásra kerülõ színdarab is komoly kihívást jelent a beszédmûvelés és az anyanyelv területén. 

     A belsõ hevületet, tüzet jól segít átélni és ápolni az újonnan megjelenõ tantárgy, a kémia, melynek központi témája az égések, savak, s társtudománya a fizika, azon belül a mechanika. Illetve remek lehetõséget ad a táplálkozás- és egészségtan epocha. Matematikából az egyismeretlenes egyenletek és a geometriai szerkesztések, földrajzból a csillagászat és kultúrák különbözõségei, mozgásban a zuhanás élménye és az egyéni sportágakkal való ismerkedés tesz jó szolgálatot a lelki-szellemi, fizikai és szociális nevelésben.

Rajzolás
A perspektívikus rajzolással új nézõpontok, új térbeli rend fedeztetik fel, s folytatódik a fény és árnyékkal való munka.

Kézmûvesség
A kézmûvességben, kézimunkában jelen van a fa, de már a kémián keresztül megszólított puha fém, a rézmunka is meg-megjelenik, új tevékenység pedig a bõrözés, saját lábbeli elkészítésével.
Eseménynaptár